Hlavní stránka

Měřidlo vyosení motoru

O nutnosti vyosení motoru, již bylo napsáno mnoho. Začínající modelář ale často stojí před problémem, jak změřit úhel, který momentálně motor zaujímá vůči základní ose modelu. Často se tento úhel odhaduje, nebo od oka srovnává s výkresem, což může vést ke zhoršení letových vlastností, nebo v horším případě i k havárii.. Přitom výroba přípravku dle následujícího postupu je otázkou několika málo minut.

Nejdříve si připravíme nejlépe bukovou (v nouzi i smrkovou), ale hlavně rovnou lištu o rozměrech například 6x15 mm a délce 310 mm. Pomocí vrtáků do dřeva tuto lištu někde uprostřed provrtáme (poloha otvoru není kritická) a to třeba i na několika místech a různým průměrem (například 5, 6 , 7 a 8 mm). To nám umožní našroubovat přípravek místo vrtule na motory malých i větších kubatur. Na obrázku číslo 1 je stupnice, kterou je vhodné okopírovat (nebo překreslit) na obyčejný papír. Po vystřižení jej podlepíme tvrdší basou, nebo překližkou řekněme tloušťky 5-6 mm. Připravenou stupnici nalepíme z boku k liště (dle obrázku 2) a než bude spoj držet, pustíme se do výroby olovnice a jejího uchycení. Olovnici můžeme vyrobit takřka z každého zbytku ocelové kulatiny, nebo šroubu o průměru asi 6-8 mm. Odřízneme malý váleček (cca 20 mm dlouhý), který na jednom konci opracujeme pilníkem do tvaru zploštění a v tomtéž místě jej provrtáme vrtákem o průměru 2 mm. Závažíčko přivážeme na jeden konec režné nitě, zatímco druhý konec přivážeme na špendlík, který zalepíme do otvoru o průměru 0.8 mm, vyvrtaného přesně ve vzdálenosti 290 mm od horního okraje stupnice. Tím je náš přípravek hotov. Můžeme jej ještě nalakovat vrchním lesklým lakem a je možné měřit.Měření je s tímto přípravkem triviální záležitostí. V první řadě nasadíme přípravek na motor místo vrtule. Pak musíme ustavit trup do polohy, kdy osa trupu bude přesně vodorovně vůči stolu. Jestliže je náš stůl nakřivo (ověříme nejlépe vodováhou, nebo alespoň pomocí kuličky), je potřeba jej podložit tak, aby byl přesně v rovině. Trup vhodně podložíme a zatížíme, aby se nepohnul. Raději vše několikrát zkontrolujeme a proměříme na několika místech. Vhodným vodítkem je především výkres modelu. Pak na stupnici můžeme odečíst aktuální vyosení. Jeden dílek na stupnici je roven jednomu stupni. Podobně postupujeme i při měření vyosení motoru do boku (trup otočíme a podložíme v poloze nabok s osou vodorovnou s deskou stolu) a opět odečteme aktuální vyosení. Vzhledem k velikosti stupnice lze vyosení měřit s přesností asi 1/4 stupně, což je více než dostatečné.

(Článek byl zveřejněn v časopise RC Modely číslo 10/2000)