Hlavní stránka

Bison Wood Expres - objektivní test

Když jsem byl požádán o otestování disperzního lepidla BISON WOOD EXPRES, prodávaného firmou MODELCENTRUM, měl jsem trochu obavy, abych si případnou negativní recenzí (a věřte že na špatný výrobek bych ji napsal bez mrknutí oka) nerozházel dobré vztahy s touto firmou, ale naštěstí se ukázalo, že toto lepidlo patří ke špičkovým výrobkům, což dokázalo jak objektivní testování, tak subjektivní dojem několika modelářů “pokusných králíků”.

Začněme tedy testováním vlastností formou porovnávání s jinými lepidly. Mezi modeláři jsem posbíral vzorky celkem 6-ti používaných konkurenčních disperzních lepidel a tak trochu mimo test jsem přidal i lepidla nejznámější – klasický KANAGOM a sekundové lepidlo FLASH střední hustoty. Na pracovním stole se tedy ocitlo celkem 9 lahviček.

Objektivní srovnávací testování:

Test zasychání

U tohoto testu jsem se snažil zjistit, jak dlouho trvá, než zaschne silnější vrstvička lepidla. Na pruh topolové překližky byly naneseny fleky lepidla o ploše cca 2x2 cm a v určitých časových intervalech bylo zjištováno, jak se které lepidlo při schnutí chová.

Lepidlo Po 20 minutách Po 40 minutách Po 60 minutách Po 100 minutách Po 240 minutách
BISON WOOD EXPRES Matný, nelepivý povrch se zbytky bílé barvy Suchý Suchý Suchý Suchý
PONAL Minimální změna od aplikace Lepivý Suchý Suchý Suchý
DISPERCOL Matný, nelepivý povrch se zbytky bílé barvy Suchý Suchý Suchý Suchý
HERCULES Lesklý, lepivý Suchý Suchý Suchý Suchý
SOUDAL Lepivý Suchý Suchý Suchý Suchý
UHU-COL Lepivý Suchý Suchý Suchý Suchý
CHEMO-N Ztrácí bílou barvu, ale stále lepí Průhledný, lepivý Lepivý Mírně lepivý Povrch lehce lepivý
KANAGOM Suchý, zbělal Suchý, bílý Suchý Suchý Suchý
FLASH V silné vrstvě nezasychá V silné vrstvě nezasychá V silné vrstvě nezasychá V silné vrstvě nezasychá Konečně zaschnul

Z hlediska rychlost i schnutí se disperzní lepidla poměrně dost liší. Pokud budu požadovat rychlé schnutí, budu volit mezi DISPERCOLem a testovaným BISON WODD ESPRES.

Test smrštění lepidla

Při lepení některých konstrukcí je důležité, aby se lepidlo příliš při schnutí nesmrštilo, neboť by mohlo dojít ke zkroucení. Příkladem může být přilepení tenkého balsového pásku na silnější balsový nosník. Za účelem co nejsrovnatelnějšího měření bylo vyrobeno 9 proužků balsy o rozměru 8x200mm s léty napříč a stejný počet proužků kancelářského papíru. Balsové proužky byly namáznuty lepidlem, byl na ně přihlazen proužek papíru a v tomto stavu byly ponechány svému osudu.

Lepidlo

10 minut

20 minut

30 minut

45 minut

60 minut

120 minut

24 hodin

BISON WOOD EXPRES

2 mm

-4 mm

-7 mm

-7 mm

-7 mm

-8 mm

-9 mm

PONAL

5 mm

-4 mm

-13 mm

-13 mm

-14 mm

-14 mm

-15 mm

DISPERCOL

1 mm

-5 mm

-8 mm

-8 mm

-8 mm

-9 mm

-10 mm

HERCULES

10 mm

0 mm

-9 mm

-10 mm

-11 mm

-13 mm

-13 mm

SOUDAL

5 mm

-2 mm

-8 mm

-9 mm

-10 mm

-12 mm

-12 mm

UHU-COL

5 mm

-2 mm

-12 mm

-13 mm

-13 mm

-14 mm

-15 mm

CHEMO-N

11 mm

6 mm

0 mm

0 mm

-1 mm

-2 mm

-6 mm

KANAGOM

-0.5 mm

-3 mm

-4 mm

-4.5 mm

-5 mm

-5 mm

-7 mm

FLASH

-0.5 mm

-0.5 mm

-0.5 mm

-0.5 mm

-1 mm

-1 mm

-1 mm

Hodnoty udávají, jaká je vzdálenost vzniklého oblouku, položeného na desku stolu. Kladné hodnoty značí, že se lepený povrch namočil a prohnul tak, že oblouk přiložený ke stolu má lepenou stranu na vnější straně (mokré lepidlo způsobilo nabobtnání povrchu). Záporné hodnoty pak značí situaci, kdy se lepidlo při schnutí smrštilo natolik, že stáhlo povrch. Zde lze vypozorovat velmi zvláštní paradox a to, že naprostá většina disperzních lepidel stahuje daleko více, než kanagom. To naprosto neodpovídá tomu, co bych očekával. Mezi disperzními lepidly vede v tomto ohledu CHEMO-N, které stahuje nejméně ze všech. Testované lepidlo BISON WOOD EXPRES je mezi disperzemi na druhém místě.

Test rychlosti zasychání běžného spoje

Protože je důležité vědět, kdy si můžeme dovolit manipulovat s lepeným předmětem, provedl jsem poměrně jednoduchý test, spočívající v lámání spojů v různých časech od slepení. Vyrobil jsem celkem 45 krátkých balsových nosníčků 5x5x40, kterým jsem na čelní brusce pěkně zabrousil čelní plošku tak, by její kvalita byla u všech stejná. Připravil jsem si 5 destiček topolové překližky a jedno lepidlo po druhém jsem použil k nalepení těchto nosníčků kolmo na odřezky překližky. Vždy po 30 minutách od přilepení byl proveden test namáhání spoje a to formou zatěžování vetknutého nosníku silou kolmou k nosníku (ve spoji ohybový moment) až do porušení. Vzdálenost působiště síly od spoje byla 35mm, zatěžovací síla byla měřena v N pomocí siloměru.

Lepidlo

Po 30 minutách

Po 60 minutách

Po 90 minutách

Po 120 minutách

Po 150 minutách

BISON WOOD EXPRES

5 N

10 N *1)

13 N

13 N

16 N *2)

PONAL

1 N

5 N

6 N

12 N

13 N *2)

DISPERCOL

5 N

7 N

13 N

11 N

17 N *2)

HERCULES

2 N

3 N

8 N

9 N

18 N *2)

SOUDAL

5 N

9 N

16 N

14 N

17 N *2)

UHU-COL

5 N

11 N

16 N *1)

15 N *1)

18 N *2)

CHEMO-N

1 N

1 N

2 N

4 N

4 N *2)

KANAGOM

4 N

7 N

6 N

5 N

9 N *2)

FLASH

15 N *1)

17 N *1)

13 N *1)

16 N *1)

20 N *2)

*1): K porušení došlo vytržením povrchové vrstvy překližky

*2): Léta povrchové vrstvy překližky byla rovnoběžná se směrem působení síly (za účelem zamezení vytrhávání této vrstvy)

Z tohoto hlediska vyhrávají lepidla UHU-COL, BISON WOOD EXPRES, SOUDAL a DISPERCOL. Faktem je, že při požadavku na rychlé spojení je nejlepší volbou sekundové lepidlo. V porovnání s klasickým KANAGOMem jak test ukázal mohou být disperzní lepidla plně konkurenceschopná.

Test odolnosti proti vodě

Každý kdo někdy stavěl hydroplán, nebo komu model zmoknul jistě zná obavy o lepené spoje. Pravdou je, že jen některé disperze odolávají vodě a proto jsem provedl tento test. Na destičku topolové překližky jsem přilepil celkem 7 nosníčků 10x10x28mm a ve vzdálenosti 25mm od spoje jsem přivázal režnou nití přes kladku sadu 7-mi závaží o hmotnosti cca 150g. Tím byly vytvořeny obdobné podmínky jako v předchozím případě (zatěžování vetknutého nosníku silou). Destička byla zatížena a do hloubky 1cm zatopena vodou. Měřil jsem čas, který spoj vydržel. Po dopadu závaží na zem byl vždy zaznamenán příslušný čas.

Lepidlo

Výdrž pod vodou

BISON WOOD EXPRES

24 hodin – test ukončen bez narušení spoje !!!!!!!

PONAL

21 minut

DISPERCOL

16 minut

HERCULES

4 minuty

SOUDAL

18 hodin !!!!!!!

UHU-COL

15 minut

CHEMO-N

5 minut

KANAGOM

Nebylo testováno – odolnost předpokládána

FLASH

Nebylo testováno – odolnost předpokládána

Z tohoto ohledu je nejhorším lepidlem klasický HERCULES. Ten vodě neodolává vůbec. Pokud bych tedy potřeboval lepit hydroplán, vybral bych si lepidlo SOUDAL, nebo zde testovaný BISON WOOD EXPRES, který tento krutý test jako jediný přežil bez porušení spoje.

 

Test brousitelnosti

        Každý ví, že některá lepidla se dost obtížně brousí. Některá jako by brusnému papíru odolávala, jiná tvoří žmolky. Použil jsem destičku z testu zasychání a pomocí brusného papíru jsem se pokusil o vybroušení lepidla. Brusný papír měl zrnitost 150 a lepidla byla několik týdnů vyschlá. Nejlépe ze všeho se paradoxně brousil HERCULES a FLASH. Nejhorší problémy byly s CHEMO-N, které zůstalo i po té dlouhé době doslova gumové a při broušení se téměř nedalo pohybovat brusným papírem. Nakonec došlo k vytržení několika zrn a jejich zatlačení do lepidla. KANAGOM se ukázal dle očekávání jako poměrně tvrdý, ale přesto vcelku brousitelný. Ostatní lepidla na tom byla asi tak stejně – brusný papír se po nich pohyboval o poznání hůře, než po běžném povrchu a mezi zrny se tvořily občas menší žmolky. Vybroušení až na dřevo se ale žádné z těchto lepidel vysloveně nebránilo. Tento test samozřejmě neberte doslova – je rozdíl vybrušovat flek lepidla a přebrušovat spoj.

 

Subjektivní názory:

Názor Pavla Tauta (člena kroužku):

        Lepidlo považuji za dobré z hlediska rychlosti schnutí i pevnosti ve srovnání s jinými mnou používanými disperzními lepidly (HERCULES, DISPERCOL). Lepidlo by mohlo být v balení s aplikátorem. Docela dobře se brousily i lepené spoje na rozdíl od lepidel, které jsem používal dříve. Patrně již u tohoto lepidla zůstanu.

 

Názor Martina Mühla (člena kroužku):

        S lepidlem jsem slepil celobalsový trup a

polystyrenové křídlo. Spoje vypadají pevně. Z hlediska rychlosti schnutí mi plně vyhovuje. Vítal bych prodej v menších baleních, ale vhodnějších k přímému nanášení. Z hlediska pevnosti spojů lepidlu plně důvěřuji a nebál bych se s ním slepit celou kostru prakticky jakéhokoliv dřevěného modelu.

 

Názor Romana Tomíčka (člena kroužku):

Líbí se mi, že lepidlo rychle schne a je odolné proti vodě. Zdá se mi být lepší než ostatní mnou jinak běžně používaná disperzní lepidla.

Můj názor:

testovaným lepidlem jsem slepil mimo uvedených pokusů také celobalsové křídlo a ačkoliv jsem až doposud zastával spíše staré tradiční metody, musím říct, že mě toto lepidlo skutečně a definitivně přesvědčilo, že jsem doposud při výběru lepidel tak trochu chyboval. Balení po 100g v´plastové lahvičce se širokým šroubovacím uzávěrem nemusí vyhovovat pro každý účel. Doporučuji každému, kdo chce lepit klasické malé díly, aby místo nanášení špejlí celý obsah balení přelil do nějakého příhodnějšího obalu s aplikačním hrdlem. Pak již k dokonalosti lepidla nebude chybět prakticky nic. Rád bych také upozornil na to, že lepidlo opravdu dost rychle zasychá a pokud je potřeba natřít větší plochu, musí se pracovat opravdu rychle. Broušení spoje jsem prováděl až druhý den a musím říci, že jsem měl obavy, že se budou zbytky okolo spojů trhat či drolit a po vniknutí mezi brusné prkénko a balsu vytvoří nepěkné rýhy, ale tyto obavy se nepotvrdily. Přilepená náběžka se po hrubém vyhoblování do tvaru dala zabrousit přes lepený spoj tak, že spoj není prakticky vidět. Nedošlo ani k zanesení brusného papíru, jak jsem také tak trochu očekával. Myslím že přejdu na disperzní lepidla a právě toto testované lepidlo se patrně díky svým vlastnostem stane nedílným základem mnou používaných technologií lepení.

Závěr:

Z uvedeného plyne, že jde o vysoce kvalitní lepidlo, které lze jedině doporučit.

LMK při SSOU Vodochody s.r.o.(Test byl zveřejněn na webu firmy Modelcentrum v prosinci 2000)